กรุงเทพมหานครรีวิวอีกครั้ง! ภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง เป็นอย่างไร ใครกันแน่จัดเก็บ ผู้ใดกันแน่จะต้องจ่าย


กรุงเทพมหานครรีวิวอีกครั้ง! ภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง เป็นอย่างไร คนใดกันจัดเก็บ ผู้ใดกันแน่จำเป็นต้องจ่าย
วันที่ 11 เดือนมกราคม ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า กรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร) ได้เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหารวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสามัญชน กล่าวว่า แรกเริ่มการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพฯ มีการจัดเก็บภาษี 3 จำพวก ยกตัวอย่างเช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีป้าย แม้กระนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีภาษีใหม่หมายถึงภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ที่มาแทนภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส่วนภาษีป้ายเปลี่ยนอัตราภาษี ดังนี้ภาษีที่ดินใหม่มีจุดประสงค์สำหรับเพื่อการจัดเก็บเพื่อขจัดปัญหาในด้านการใช้ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ ไขปัญหาเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ รวมทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในกรณีการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรข้าราชการ ลดความแตกต่างของความมั่งคั่งรวมทั้งความอัตคัด ขจัดปัญหาที่ดินรกร้าง ให้ประยุกต์ใช้คุณประโยชน์ได้มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ผลักดันการมีส่วนร่วมให้ประชากรตรวจดูแนวทางการทำงานของเมืองว่ามีการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมในเขตแดน
ภาษีที่ดิน หรือภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง เป็นภาษีที่ดินใหม่ มาจากพ.ร.บ.ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 ที่มาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งถูกยกเลิกไป โดยผู้มีบทบาทจัดเก็บ ดังเช่นว่า หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจ.กรุงเทพฯ และก็เมืองพัทยา ดังนี้ภาษีที่ดินใหม่นี้จะทำจัดเก็บภาษีตามค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในครอบครอง โดยจะกระทำจัดเก็บเป็นทุกปี โดยจัดประเภทการใช้คุณประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ออกเป็น 4 จำพวก ดังต่อไปนี้ ประกอบกิจการทำการเกษตร ใช้เป็นที่พักที่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ทำการเกษตรรวมทั้งอาศัย รวมทั้งรกร้างว่างเปล่า
1.ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ประกอบทำการเกษตร ผู้เสียภาษีควรจะเป็นคนที่มีที่ดินทำเกษตรราคาเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งใช้ในลัษณะของการทำการกสิกรรมบาปต่างๆตัวอย่างเช่น ทำไร่ทำนา ทำไร่ หรือสร้างสิ่งก่อสร้างไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีมูลค่าเงินทองเริ่มที่ 0-75 ล้านบาท คิดอัตราภาษีเป็น 0.01% ไปจนกระทั่งราคามากถึง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะคิดอัตราภาษี 0.1% (ภาษี ล้านละ 100 บาท)
2.ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่พักที่อาศัย ผู้เสียภาษีควรเป็นคนที่มีที่พักอาศัยข้างหลังแรกค่าเกิน 50 ล้านบาท, เป็นเจ้าของบ้านแม้กระนั้นไม่ใช่เจ้าของที่ที่มีมูลค่ามากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รวมทั้งผู้มีที่พักอาศัยข้างหลังที่ 2 โดยราคาที่เริ่มที่ 0 – 50 ล้านบาท รวมทั้งคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 0.02% (ภาษี ล้านละ 200 บาท)
3.ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นเว้นเสียแต่ข้อ 1. แล้วก็ 2. ผู้เสียภาษีควรจะเป็นคนที่มีที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเอาไว้ในถือครองรวมทั้งใช้สำหรับในการค้าหรือค้นหาผลกำไร อย่างเช่น การปลดปล่อยเช่า อื่นๆอีกมากมาย จำเป็นต้องเริ่มเสียภาษีอากรตั้งแต่บาทแรก โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์เริ่มที่ 0-50 ล้านบาท รวมทั้งคิดอัตราภาษีที่ 0.3% (ภาษี ล้านละ 3,000 บาท)
และก็ 4.ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ทิ้งว่างเปล่า ไหมได้ทำประโยชน์ตามความแก่ภาวะ ผู้เสียภาษีควรเป็นคนที่มีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างที่ทิ้งร้างไว้ มิได้เอามาทำประโยชน์อะไร โดยจะมีมูลค่าหลักทรัพย์เริ่มที่ 0 – 50 ล้านบาท อัตราภาษีปริมาณร้อยละ 0.3% ไปจนกระทั่งราคา 1,000 ล้านบาทขึ้นได้ จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% (ภาษี ล้านละ 3,000 บาท)
สำหรับผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรที่ดินใหม่ อย่างเช่น ผู้ครอบครองในที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง โดยคำว่าผู้ครอบครองในที่นี้เป็นการเป็นเจ้าของในเจ้าของหรือผู้ครอบครองในโฉนดในที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง หรือหากเป็นเจ้าของด้วยกันคนจำนวนไม่น้อย ผู้ครอบครองร่วมผู้ใดผู้หนึ่งจ่ายภาษีครบสมบูรณ์ก็จัดว่าเป็นระเบียบแล้ว แล้วก็จำเป็นต้องจ่ายข้างในม.ย.ของปีนั้นๆเช่นเดียวกับการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งถูกยกเลิกไป (เว้นเสียแต่ปี 2563ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา สามารถจ่ายภาษีได้ถึงส.ค.) ซึ่งสูตรคำนวณเป็นขั้นบันไดตามราคาของฐานภาษีรวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินตามรอบบัญชีตีราคาทุก 4 ปี (ตามการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์) ดังต่อไปนี้
1. สูตรคำนวณหาภาษีสำหรับที่ดินที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง คำนวณจากสูตร : ภาษีที่จำต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษี โดยค่าที่ดิน = ราคาประเมินเงินทุนที่ดิน (ต่อ ตำรวจว.) x ขนาดพื้นที่ดิน
2. สูตรคำนวณหาภาษีสำหรับที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง คำนวณจากสูตร : ภาษีที่จำต้องจ่าย = (ค่าที่ดิน + ค่าสิ่งก่อสร้าง) x อัตราภาษี โดยราคาสิ่งก่อสร้าง = (ราคาประเมินเงินทุนโรงเรือนสิ่งก่อสร้าง (ต่อ ตำรวจมัธยม) x ขนาดพื้นที่สิ่งก่อสร้าง)
3. สูตรคำนวณหาภาษีสำหรับห้องเช่า คำนวณจากสูตร : ภาษีที่จะต้องจ่าย = ค่าห้องเช่า x อัตราภาษี โดยราคาแฟลต = ราคาประเมินเงินทุนแฟลต (ต่อ ตำรวจมัธยม) x ขนาดพื้นที่แฟลต (ตำรวจมัธยม)
ดังนี้ ในเหตุการณ์ธรรมดา กรุงเทพฯ โดยสำนักงานเขตต่างๆจำเป็นจะต้องทำประกาศบัญชีรายการเงิน เป็นต้นว่า ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แล้วก็ห้องชุดในสำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพลเมืองพิจารณาแล้วก็ยื่นคำร้องขอปรับปรุงต่อบุคลากรข้าราชการ ถ้าหากพบว่าบัญชีรายการที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างผิดจำเป็นต้อง ด้านในธ.ค.ของทุกปี แต่ว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์การระบาดของโรควัววิด-19 ในตอนนี้ ซึ่งสำนักงานเขตจำต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ดังเช่นว่า จัดพื้นที่เพื่อลดความแออัดคับแคบ ระบุเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (โซเชียล ดิสแทนซิ่ง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจ.กรุงเทพฯ ก็เลยอาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 ก็เลยให้ขยายตั้งเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างเพื่อประกาศ พร้อมกับจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายรู้ จากด้านในเดือน ธ.ค. 2563 ก่อนหน้าที่ผ่านมา เป็นด้านในมกราคม 2564 ก็เลยขอแจ้งให้ราษฎรรู้ และไม่จะต้องรีบไปพิจารณาบัญชีฯ โดยขอให้ทยอยกันไปตรวจตรา และก็อย่ารีรอจนกระทั่งใกล้หมดตั้งเวลาแล้วจึงเดินทางไปตรวจดูด้วยเหตุว่าจะมีผลให้กำเนิดความแออัดคับแคบเหมือนกัน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress