กรุงเทพมหานครออกมาตรการบรรเทา 37 กิจการค้า เริ่ม 1 เดือนกุมภาพันธ์นี้


กรุงเทพมหานครออกมาตรการบรรเทา 37 ธุรกิจการค้า เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้
วันที่ 30 เดือนมกราคม พล.ตำบลอำเภอ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ออกประกาศกรุงเทพฯ ประเด็นการสั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 18) มีเนื้อหาดังต่อไปนี้Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress