ช้าก่อน! กรมการขนส่งทางราง ส่งหนังสือถึง ปลัด กรุงเทพมหานคร ขอชะลอขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว


ช้าก่อน! กรมการขนส่งทางราง ส่งหนังสือถึง ปลัด กรุงเทพมหานคร ขอชะลอขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว แนะร่วมถกระบุค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารที่เป็นกลาง
ช่วงวันที่ 18 มกราคม นายกิตว่ากล่าวพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทลิตร) รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขราชการ) ได้ลงชื่อในหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดจังหวัดกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อขอให้พิเคราะห์ทวนการปรับขึ้นอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารแผนการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามประกาศกรุงเทพฯ ที่ให้มีการจัดเก็บอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารตลอดทางไม่เกิน 104 บาท ซึ่งให้ส่งผลเมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์64 เป็นต้นไป เพราะเหตุว่า ขราชการ มีความเห็นว่า บางทีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมวลชน ก็เลยขอให้ กรุงเทพมหานคร พิเคราะห์อย่างระมัดระวัง
โดยขอให้ทวนการปรับขึ้นอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารตามประกาศดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว รวมทั้งขอให้ปฏิบัติงานตามความเห็นคณะรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) ช่วงวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน61 ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม และก็กรุงเทพมหานคร บูรณาการด้วยกันสำหรับในการระบุอัตราแรกเข้า อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่สมควร ยุติธรรม และไม่เป็นภาระหน้าที่แก่สามัญชน
ดังนี้ ขราชการ จะเสนอกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่ คณะรัฐมนตรี มอบหมาย ปรึกษาร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยด่วนถัดไป เพื่อหาทางออกด้วยกันโดยคิดถึงคุณประโยชน์สูงสุดของประชากรเป็นหลัก

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress