บรรจุภัณฑ์พลาสติก ใช้อย่างถูกทาง เชื่อมั่นความปลอดภัยของกิน


พลาสติกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชีวิตประจำวันของมนุษย์ ด้วยคุณลักษณะที่นานัปการ เป็นสิ่งของที่มีความแข็งแรง น้ำหนักค่อย คุ้มครองป้องกันสิ่งแปดเปื้อนเจริญ  ก็เลยเป็นที่นิยมอย่างมากมาย โดยส่วนมากจะมองเห็นในลักษณะของถุงก๊อบแก๊บ ถ้วยน้ำ ขวดน้ำ หลอด รวมถึงการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของกิน ฯลฯ
ปัจจุบันนี้ มีการนำพลาสติก Food Grade ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับของกิน เหตุเพราะมีความปลอดภัยต่อคนซื้อ สะอาด ไม่ม่ีสารอื่นออกมาแปดเปื้อนกับของกินในจำนวนที่เป็นโทษ ต่อร่างกาย ไม่ทําให้ท่านภาพรวมทั้งรสสัมผัสของของกินเปลี่ยนไป โดยโดยชอบด้วยกฎหมาย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ได้อนุญาตให้ใช้พลาสติก 12 จำพวกใส่ของกินหรือสัมผัสกับของกินได้ ซึ่งมี พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride, PVC) พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE), พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP), พอลิสไตรีน (Polystyrene, PS), พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (Polyvinylidene chloride, PVDC), พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate, PET), พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC), ไนลอน (Nylon, PA), พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVA), พอลิเมทิลเม ทาคริเลต (Polymethyl methacrylate, PMMA), พอลิเมทิลเพนทีน (Polymethylpentene, PMP) และก็เมลามีน (Melamine, MF)
ในกรณีที่ใช้พลาสติก Food grade กับไมโครเวฟ จำเป็นต้องเลือกจำพวกพลาสติกให้ถูกและก็เหมาะสมกับการใช้แรงงาน โดยทั่วไปพลาสติกซึ่งสามารถเข้าไมโครเวฟได้ ควรมีความรู้ความเข้าใจทนต่ออุณหภูมิสูงได้ ตัวอย่างเช่น PP CPET เมื่อนําภาชนะพลาสติกไปใช้กับของกินที่มีไขมันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีความร้อนสูงไปกว่า 100 องศาเซลเซียส จะทําให้พลาสติกได้รับความร้อนสูงจนถึงบางทีอาจละลายหรือเปลี่ยนรูปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จำเป็นจะต้องอ่านฉลากที่ติดมาพร้อมกับภาชนะอย่างรอบคอบ ซึ่งภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้ควรมีเครื่องหมายไมโครเวฟ เซฟ (Microwave Safe) หรือไมโครเวฟเอเบิล (Microwavable)
ส่วนการพิมพ์ข้อมูลหรือใจความบนพลาสติกสามารถทําได้ เฉพาะด้านที่ไม่สัมผัสของกินโดยตรง ซึ่งธรรมดาบรรจุภัณฑ์ของกินมักมีการพิมพ์ข้อมูลหรือใจความที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และก็สีสำหรับเพื่อการพิมพ์ควรเป็นสีชั้นประสิทธิภาพ สัมผัสของกินที่มีความปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยความร้อนสีจะซึมหรือแปดเปื้อนเข้าไปด้านในของกินไหมขึ้นกับวิธีการผลิต จำพวกของพลาสติก และก็การเลือกใช้สี ถ้าหากมีแนวทางการผลิตที่ดีรวมทั้งใช้สีที่ถูกก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสีจะซึมหรือแปดเปื้อนเข้าไปในของกิน
ข้อแนะนําสำหรับการมองว่าพลาสติกที่นํามาใช้กับของกินไม่มีอันตรายต่อการบริโภค ควรที่จะทำการเลือกภาชนะพลาสติกที่มี สัญลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีฉลาก แจ้งชื่อสินค้า จำพวกของพลาสติก อุณหภูมิใช้งาน เนื้อความแนะนําเกี่ยวกับการใช้แรงงานรวมทั้งชื่อผู้สร้าง สําหรับพลาสติกที่ทนไฟ ยกตัวอย่างเช่น High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) แล้วก็ crystalline poly ethylene terephthalate (CPET) กรณีนําพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ จำต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้จนกว่าจะแห้ง ควรที่จะใช้ภาชนะพลาสติกใส่ซ้ำเฉพาะข้าวของที่ราวกับการบรรจุในคราวแรก แล้วก็พึงสังเกตรูปแบบของขวดน้ำ ถ้ามีความผิดธรรมดาไม่สมควรที่จะเอามาใช้
ยิ่งไปกว่านี้ รัฐบาลได้มองเห็นความสําคัญและก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านมลพิษสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกก็เลยได้จัดทํา Road map การจัดการขยะพลาสติก พุทธศักราช 2561-2573 ของไทย โดยมีเป้าหมายสำหรับเพื่อการลดรวมทั้งเลิกใช้พลาสติก ให้หันมาใช้สิ่งของตอบแทนที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าว แนวโน้มของพลาสติกชีวภาพที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของกินแล้วก็เครื่องดื่มในปี 2563 – 2570 คาดคะเนว่าทั่วทั้งโลกมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงมากขึ้น (CAGR) 13.6% ตอนนี้มีมาตรฐานการันตีของอเมริกา (มาตรฐาน ASTM D6400) ยุโรป (มาตรฐาน EN13432) รวมทั้งมาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO 17088) สําหรับในไทยตอนนี้ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กรุ๊ป กระดาษฉาบ BioPBS , PLA ซึ่งพลาสติกประเภทนี้จะนํามาทําภาชนะใส่ของกินรวมทั้งหลอดพลาสติก มีมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันเป็น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2884 และก็ 2744-2559 คาดว่าการช่วยเหลือให้มีการใช้สินค้าพลาสติกเสื่อมสภาพ (Biodegradable plastic) มีมากขึ้น

 

Related Posts

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress