รัฐมนตรีว่าการแรงงาน จ่อชง คณะรัฐมนตรีเพิ่มเวลาตรวจโรคต่างชาติเพิ่ม 6 เดือน


รัฐมนตรีว่าการแรงงาน จ่อชง คณะรัฐมนตรีเพิ่มเวลาตรวจโรคต่างชาติเพิ่ม 6 เดือน
ตอนวันที่ 20 ม.ค. ห้องประชุมคณะกรรมการแนวทางการจัดการจัดแจงลักษณะการทำงานของคนต่างด้าว (คบตำบล) ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบการขยายช่วงเวลาตรวจโรค 6 เดือน ให้คนต่างด้าวตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2562 ความเห็นคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ส.ค. 2563 ความเห็นคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมทั้งความเห็นคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2563 เหตุวัววิด-19 ระลอกใหม่ กระทบแนวทางการบริหารจัดแจงแนวทางการทำงานของคนต่างด้าว ทำให้คนต่างด้าวปฏิบัติงานไม่ทัน
นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย เหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดโรคเป็นวงกว้าง กระจัดกระจายในหลายพื้นที่ รัฐบาลก็เลยจำต้องเพิ่มความเข้มข้นของการคัดเลือกกรองเชิงรุกในกรุ๊ปแรงงานต่างชาติ ซึ่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดข้อกำหนดแล้วก็มาตรการทางด้านสาธารณสุขมีผลเป็นลูกโซ่ ประกอบกับมาตรการห้ามย้ายที่บุคคลไปๆมาๆระหว่างพื้นที่ หรือท้องที่ ที่มีการเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคสูง ส่งผลเสียต่อแนวทางการบริหารจัดแจงแนวทางการทำงานของคนต่างด้าว ทำให้แรงงานต่างประเทศเยอะมากๆไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันตาเห็นมช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่งเมื่อพ้นช่วงเวลาจะก่อให้แรงงานต่างชาติกรุ๊ปดังที่กล่าวมาแล้ว จบช่วงเวลาการอนุญาตให้อยู่ในแว่นแคว้นอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถดำเนินงานอะไรก็แล้วแต่ถัดไปได้
“กระทรวงแรงงาน เอาจริงเอาจังทำตามหลักการของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ ที่แสดงความห่วงกลุ้มใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างประเทศที่อยู่และก็ดำเนินงานในประเทศไทย ในด้านพลานามัย การคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงปัญหาของนาย/สถานประกอบการในประเทศไทย ที่เผชิญปัญหาการขาดแคลนลานแรงงานสำหรับเพื่อการขับธุรกิจ ห้องประชุมคณะกรรมการแนวทางการจัดการจัดแจงหลักการทำงานของคนต่างด้าว (คบตำบล) ครั้งที่ 1/2564 ก็เลยลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้ทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามความเห็นคณะรัฐมนตรีที่ได้ปฏิบัติการมา และก็ตระเตรียมพรีเซ็นท์วิธีแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทุเลาความลำบากของเจ้านาย/สถานประกอบการ แล้วก็แรงงานต่างชาติ ท่ามกลางเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด – 19″ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายสุชาติ พรชัยยอดเยี่ยมกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดเตรียมเสนอวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งสำหรับการบริหารจัดแจงลักษณะการทำงานของคนต่างด้าวตามความเห็นคณะรัฐมนตรี 4 กรุ๊ป โดยมีประโยชน์สำคัญดังต่อไปนี้
1. แรงงานต่างประเทศตามความเห็นคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 20 ส.ค. 2562 ที่ได้จัดการเสร็จสมบูรณ์ทุกวิธีการแล้ว ปริมาณ 1,162,443 คน ซึ่งได้รับการอนุญาตดำเนินการถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565 รวมทั้งได้รับการอนุญาตให้อยู่ในแว่นแคว้นชั่วครั้งชั่วคราวถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 สามารถอยู่ในแว่นแคว้นเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 1 ม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2564 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อแรงงานต่างประเทศไปทำงานตรวจร่างกาย แล้วก็ทำงานขอตรวจอนุญาตอยู่ในแว่นแคว้นถัดไปอีก 1 ปี จนกระทั่งวันที่ 31 มี.ค. 2565
2. แรงงานต่างประเทศตามความเห็นคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 4 ส.ค. 2563 แบ่งเป็น 2 ชนิดตามเอกสารประจำตัว ดังต่อไปนี้
1) กรุ๊ปแรงงานต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งจำเป็นต้องตรวจร่างกาย และก็ตรวจอนุญาตอยู่ในแว่นแคว้นชั่วครั้งชั่วคราว ให้เสร็จข้างในวันที่ 31เดือนมกราคม 2564 ปริมาณ 201,771 คน สามารถเพิ่มเวลาจัดการ ออกไปอีก 6 เดือน โดยจะต้องเสร็จ ข้างในวันที่ 31 ก.ค. 2564 แล้วต่อจากนั้นทำ/เปลี่ยนแปลง ทะเบียนเรื่องราวรวมทั้งบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยที่มีเอกสารสิทธิ์ดำเนินการอยู่ข้างหลังบัตรกับหน่วยงานของกรมการปกครอง ให้เสร็จด้านในวันที่ 30 ก.ย. 2564 ดังนี้ ให้แรงงานต่างชาติใช้ใบรับคำขอดำเนินงานคู่กับใบรับเงินค่าธรรมเนียมเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมการจัดหางาน เป็นหลักฐานแทนใบอนุมัติปฏิบัติงานกระทั่งจะได้รับเอกสารสิทธิ์ดำเนินการที่อยู่ข้างหลังบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย
2) กรุ๊ปแรงงานต่างประเทศที่ถือบัตรผ่านดินแดน กำหนดให้ขอรับอนุญาตปฏิบัติงานกับกรมการจัดหางานก่อนที่จะการอนุญาตดำเนินการเดิมหมด รวมทั้งจะได้รับอนุญาตปฏิบัติงานทีละไม่เกิน 3 เดือน สม่ำเสมอได้ไม่เกินวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565 ปริมาณ 36,173 คน สามารถขยายช่วงเวลาการกางใบยืนยันหมอ ประกอบกิจการขอปฏิบัติงานออกไปอีก 6 เดือน โดยจำต้องใช้ใบการันตีหมอประกอบกิจการขอดำเนินงานในครั้งที่ 4 (รอบการอนุญาตปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2564)
3. แรงงานต่างชาติตามความเห็นคณะรัฐมนตรีตอนวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่เข้ามาดำเนินการตามบันทึกการตกลง หรือบันทึกความรู้ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างถิ่น (MoU) ซึ่งวาระการว่าจ้างครบ 4 ปี ปริมาณ 119,094 คน แล้วก็การจ้างแรงงานครบ 2 ปี ปริมาณ 315,690 คน ที่ควรจะมีการขอยืดอายุเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงาน แล้วก็ขออยู่ในอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งถ้าเกิดมิได้ขอยืดอายุเอกสารสิทธิ์ดำเนินการ หรือขอรับเอกสารสิทธิ์ดำเนินงานด้านใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงานหมดอายุ แรงงานต่างชาติจะไม่อาจจะปฏิบัติงานอะไรก็ตามถัดไปได้ ก็เลยจะต้องจัดการ ดังต่อไปนี้
1) กรมการจัดหางานรับคำขอดำเนินการและก็พินิจอนุญาตให้แรงงานต่างชาติปฏิบัติงานตามวิถีทางธรรมดา แล้วก็แรงงานต่างประเทศจำต้องนำใบรับรองแพทย์ส่งให้กรมการจัดหางานข้างใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน ดังนี้ ถ้าเกิดแรงงานต่างชาติไม่นำส่งใบรับรองแพทย์ภายในช่วงเวลาที่ระบุ จะถูกล้มเลิกเอกสารสิทธิ์ดำเนินงาน
2) ขยายช่วงเวลาในกรรมวิธีตรวจร่างกาย แล้วก็วิธีการขอตรวจอนุญาตอยู่ในอาณาจักรชั่วครั้งชั่วคราวถัดไป อีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่การอนุญาตอยู่ในแว่นแคว้นชั่วครั้งชั่วคราวเดิมหมด เพื่อทำงานตรวจร่างกาย แล้วก็การปฏิบัติงานขอตรวจอนุญาตอยู่ในแว่นแคว้นชั่วครั้งชั่วคราว
4. แรงงานต่างประเทศตามความเห็นคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2563 กำหนดให้แรงงานต่างชาติไปจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองวัววิด – 19 กับกระทรวงสาธารณสุข ข้างในวันที่ 16 เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ถ้าเกิดไม่อาจจะตรวจโรคต้องห้าม 6 โรคทัน ให้ใช้เฉพาะหนังสือรับรองผลของการตรวจวัววิด – 19 ประกอบกิจการยื่นขอปฏิบัติงาน และก็จำเป็นต้องนำใบรับรองแพทย์โรคต้องห้ามส่งให้กรมการจัดหางานด้านในวันที่ 18 ต.ค. 2564 รวมทั้งแรงงานต่างชาติไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยที่มีใบอนุมัติปฏิบัติงานอยู่ข้างหลังบัตรกับกรมการปกครอง โดยกรณีเป็นคนต่างด้าวที่มีนายว่าจ้าง จะต้องทำงานให้เสร็จด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 และก็กรณีเป็นคนต่างด้าวยังไม่มีผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานให้เสร็จด้านในวันที่ 28 ก.พ. 2565 ดังนี้ จะต้องให้คนต่างด้าวรายงานตัวกับที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน นับจากวันที่คนต่างด้าวได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยที่มีใบอนุมัติดำเนินงานอยู่ข้างหลังบัตร
ดังนี้ ผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ แล้วก็คนต่างด้าวชนชาติเขมร ลาว รวมทั้งภรรยานมา สามารถถามข้อมูลอื่นๆเหมาะที่ทำการหางานจังหวัด ที่ทำการหางานกรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษาเขมร ภรรยานมา แล้วก็อังกฤษ ให้บริการข่าวสาร แล้วก็ชี้แนะขั้นตอนการดำเนินงาน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress