สรุป 7 วันอันตราย ตาย 392 ศพ ‘จังหวัดเชียงราย’ แชมป์ดับ ชี้ ขับเร็ว-เมาขับ ต้นเหตุหลัก


‘ศปถนน’ สรุป 7 วันปีใหม่’64 ตาย 392 ศพ ‘จังหวัดเชียงราย’ แชมป์ดับ ขับเร็ว เมาขับ มูลเหตุหลัก
ตอนวันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์ให้ความปลอดภัยทางถนน (ศปถนน) กรมคุ้มครองและก็ทุเลาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการคุ้มครองป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางตอนเทศกาลปีใหม่ 2564 บอกว่า ศูนย์อำนวยการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางตอนเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช2564 โดยกรมคุ้มครองรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยรวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือของหน่วยงานกลุ่มโครงข่าย ได้สะสมสถิติอุบัติเหตุทางถนนหนทางทุกวันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับรถโดยสวัสดิภาพ ไม่มีอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 265 ครั้ง ผู้ตาย 22 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 271 คน ต้นเหตุที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด เช่น
ขับขี่รถเร็ว ปริมาณร้อยละ 32.45 ชิงกระชั้นชิด ปริมาณร้อยละ 25.28 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ตัวอย่างเช่น รถมอเตอร์ไซค์ จำนวนร้อยละ 82.55 จำนวนมากกำเนิดบนทางตรง ปริมาณร้อยละ 63.02 ถนนหนทางกรมทางหลวง จำนวนร้อยละ 45.28 ถนนหนทางใน อบต./หมู่บ้าน จำนวนร้อยละ 27.55 ขณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลา 16.01-20.00 น. จำนวนร้อยละ 28.68 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ปริมาณร้อยละ 32.76 ดังนี้ ได้ตั้งขึ้นจุดตรวจหลัก 1,969 จุด ข้าราชการปฏิบัติการ 61,996 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 477,652 คัน มีผู้ถูกฟ้อง รวม 111,030 ราย มีความผิดฐานไม่ใส่หมวกนิรภัย 29,963 ราย ไร้ใบขับรถ 27,454 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดังเช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้ตายสูงสุด อาทิเช่น จังหวัดลพบุรี (3 ราย) จังหวัดที่มีคนที่บาดเจ็บสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (13 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนหนทางสะสมในตอน 7 วันของการรณรงค์ (29 เดือนธันวาคม63-4 มกราคม64) เกิดอุบัติเหตุ รวม 3,333 ครั้ง คนเสียชีวิต รวม 392 ราย ผู้เจ็บป่วย รวม 3,326 คน จังหวัดที่ไม่มีคนเสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด อย่างเช่น จังหวัดนครนายก จังหวัดนราธิวาส น่าน แม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง อำนาจก้าวหน้า แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ (115 ครั้ง) จังหวัดที่มีคนตายสะสมสูงสุด อาทิเช่น จังหวัดเชียงราย (18 ราย) จังหวัดที่มีผู้เจ็บป่วยสะสมสูงสุด อย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ (117 คน) ต้นเหตุที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อย่างเช่น ขับขี่รถเร็ว จำนวนร้อยละ 33.60 ดื่มแล้วขับ จำนวนร้อยละ 33.06 ความประพฤติปฏิบัติเสี่ยงที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุทางถนนหนทางสูงสุด ดังเช่นว่า ไม่ใส่หมวกนิรภัย จำนวนร้อยละ 59.33 ดื่มแล้วขับ จำนวนร้อยละ 25.09 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อย่างเช่น มอเตอร์ไซค์ จำนวนร้อยละ 82.54 รถยนต์ปิกอัพ ปริมาณร้อยละ 6.19 โดยมากกำเนิดบนทางตรง 65.77 ถนนหนทางกรมทางหลวง ปริมาณร้อยละ 37.80 ขณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดังเช่นว่า ระยะเวลา 16.01-20.00 น. ปริมาณร้อยละ 27.45
นายนิพนธ์พูดว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนหนทางตอนเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่า ต้นเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนหนทางยังคงมีต้นเหตุมาจากการขับรถยนต์เร็ว รวมทั้งดื่มแล้วขับ รวมทั้งผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหนทางสูงสุด ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหนทางได้ผสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนหนทางอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหนทางทุกระดับ ดังนี้ ได้สั่งย้ำให้จังหวัดถอดบทเรียนรวมทั้งพินิจพิจารณาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนหนทาง เพื่อรู้ถึงต้นเหตุรวมทั้งสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึกอย่างเข้มข้นรวมทั้งสม่ำเสมอ และค้นหาปัญหาปัญหารวมทั้งสาเหตุการบรรลุเป้าหมายสำหรับการลดอุบัติเหตุทางถนนหนทาง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการรวมทั้งวิถีทางที่เหมาะสมกับภาวะปัญหาอุบัติเหตุทางถนนหนทางในแต่ละพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น ได้เน้นให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหนทางอำเภอรวมทั้งหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ร่วมกับข้าราชการ ภาคพลเมือง จิตสมัครใจ รวมทั้งอาสาสมัคร ขับการลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางในชุมชนรวมทั้งหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้ข้อบังคับจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อคุมเข้มการกระทำเสี่ยงที่เป็นต้นสายปลายเหตุนำมาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นดื่มแล้วขับ ขับขี่รถเร็ว และก็การไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์นิรภัย พร้อมกันกับการรณรงค์โฆษณาอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อสร้างการรับทราบ ความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ความเข้าใจสำหรับในการใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทางโดยสวัสดิภาพ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความนิยม รวมทั้งสร้างสามัญสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นฐานรากสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนหนทางอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ด้านหลังนี้ ศปถนนขอขอบคุณมากหน่วยงานทุกภาคส่วน โครงข่ายอาสาสมัคร กรุ๊ปจิตสมัครใจ และก็ข้าราชการผู้ปฏิบัติการที่ร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับการอำนวยความสะดวกและก็สร้างความปลอดภัยแก่สามัญชนสำหรับการเดินทาง ด้วยความทุ่มเท เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทรหดอดทน แล้วก็อดทน เพื่อด้วยกันสร้างความปลอดภัยทางถนนหนทางอย่างยั่งยืนถัดไป
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัด มท.และก็หัวหน้าทีมภารกิจด้านสาธารณภัยแล้วก็ปรับปรุงเมือง บอกว่า มท.ได้ย้ำให้จังหวัดจัดสัมมนาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหนทางจังหวัด เพื่อสรุปผลการจัดการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางในตอนเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช2564 และรีบตรวจตราข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนหนทางในตอนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2563-4 เดือนมกราคม 2564 เพื่อได้ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนหนทางที่ถูก รวมทั้งพินิจพิจารณาปัจจัยวิธีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหนทาง ถอดบทเรียนการจัดการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางในพื้นที่ เพื่อค้นหามูลเหตุและก็สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนหนทางในรูปภาพรวม ซึ่งจะนำมาซึ่งการกำหนดมาตรการสำหรับการสร้างความปลอดภัยทางถนนหนทางให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ภาวะปัญหา บริบทด้านสังคม แล้วก็แบบอย่างการเดินทางของประชากร เพื่อลดการสิ้นไปจากอุบัติเหตุทางถนนหนทางให้ได้มากที่สุด
นายบุญธรรม เยี่ยมสุขีเกษม อธิบดี ปภ. ในฐานะเลขาฯ ศปถนน พูดว่า แม้ว่าจะหมดการปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนหนทางตอนเทศกาลปีใหม่ 2564 แล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหนทาง โดยความร่วมแรงร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวพันยังคงมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนนหนทางโดยตลอดตลอดทั้งปี โดย ปภ.จะได้บูรณาการทุกหน่วยงานสำหรับเพื่อการวางทางและก็ระบุแนวทางการผลิตความปลอดภัยทางถนนหนทาง เพื่อมีคุณภาพสำหรับในการบริหารจัดแจงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนหนทางรวมทั้งลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุในทุกมิติ พร้อมกันกับการผลิตการรับทราบความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พสกนิกรรวมทั้งผู้ใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทาง ปภ.หวังดีความปลอดภัยคนประเทศไทยทุกคน แล้วก็ขอชวนผู้ใช้รถยนต์ใช้ถนนหนทางร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับการสร้างถนนทุกสายให้เป็นถนนหนทางที่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress