เปิดสถิติสำคัญ การฉีด-จอง “วัคซีนวัววิด”ทั้งโลก


สรุป “ทั่วทั้งโลกฉีดยาวัววิดไปแล้ว 71.3 ล้านโดส ในอัตราวันละ 3.57 ล้านโดส คนประเทศอเมริกาฉีดยาแล้วสูงที่สุด 24.5 ล้านโดส ในขณะคนอิสราเอลเกือบจะครึ่งประเทศฉีดยาแล้ว สำหรับยอดการจองวัคซีนทั่วทั้งโลกนั้นประเทศอินเดียได้จองแล้วจำนวนไม่ใช่น้อยที่สุด ในระหว่างที่แคนาดาจองวัคซีนสูงที่สุดถึง 3 เท่าของประชาชน โดยวัคซีน AstraZeneca/Oxford ครอบครองลำดับแรกๆของยอดการจองวัคซีนสูงที่สุด”
ตอนวันที่ 27 ม.ค. 2564 ศ.จ. ดร. แพทย์สิริเวลา ทรงศิสวย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (อว.) รายงานผลของการประมวลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัคซีนวัววิด-19 ว่า “ในช่วงเวลานี้ได้มีการฉีดยาไปแล้ว 71.3 ล้านโดส ใน 57 ประเทศทั่วทั้งโลก มากขึ้นในอัตราวันละ 3.57 ล้านโดส เมื่อแยกตามประเทศ คนประเทศอเมริกาได้รับแล้วเยอะที่สุด 24.5 ล้านโดส ในระหว่างที่คนอิสราเอลแทบครึ่งประเทศฉีดยาแล้ว สำหรับยอดการจองวัคซีนทั้งโลก ประเทศอินเดียได้จองวัคซีนแล้วเยอะมากๆที่สุด ในตอนที่แคนาดาจองวัคซีนในรูปทรงประชาชนสูงที่สุดถึง 330% โดยวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford ครอบครองชั้น 1 ของยอดการจองวัคซีน ”
จากที่ได้มีการปรับปรุงวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรควัววิด-19 อย่างเร็วมากมาย รวมทั้งเริ่มมีการใช้วัคซีนในมวลชนตั้งแต่ในธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ในช่วงเวลานี้ 57 ประเทศได้เริ่มฉีดยาแล้ว รวมกันราวๆ 71.3 ล้านโดส จากหลายบริษัทผู้ผลิต
สถิติสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนปกป้องโรควัววิด-19ในวันที่ 27 ม.ค. 2564 มีดังนี้
ปริมาณที่ฉีดแล้ว : 71.3 ล้านโดส
ปริมาณประเทศ : 57 ประเทศ
อัตราการฉีด : 3.57 ล้านโดสต่อวัน
ยอดการจองวัคซีนทั้งโลก : 8,490 ล้านโดส
อเมริกา ฉีดแล้วสูงที่สุด
เริ่มฉีด : 14 ธ.ค. 2563
ฉีดแล้ว : 24.5 ล้านโดส
ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว : 3.68 ล้านคน
อัตราการฉีด : 1.27 ล้านโดสต่อวัน
ประเทศที่ฉีดยาแล้วเยอะมากๆที่สุด 10 ขั้นตอนแรก
1. สหรัฐฯ (24.48 ล้านโดส)
2. จีน (15 ล้านโดส)
3. สหภาพยุโรป (9.73 ล้านโดส)
4. สหราชอาณาจักร (7.33 ล้านโดส)
5. อิสราเอล (4.04 ล้านโดส)
6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2.68 ล้านโดส)
7. ประเทศอินเดีย (2.02 ล้านโดส)
8. เยอรมนี (1.92 ล้านโดส)
9. อิตาลี (1.53 ล้านโดส)
10. ประเทศตุรกี (1.41 ล้านโดส)
ประเทศที่ฉีดยารูปร่างต่อพลเมืองมากที่สุด 10 ขั้นแรก
1. อิสราเอล (44.67% ของพลเมือง)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (24.91%)
3. เซเชลส์ (20.72%)
4. สหราชอาณาจักร (10.97%)
5. บาห์เรน (9.71%)
6. สหรัฐฯ (7.45%)
7. เซอร์เบีย (4.59%)
8. มอลตา (4.29%)
9. ไอซ์แลนด์ (4.26%)
10. เดนมาร์ก (3.68%)
ประเทศที่มีการจองวัคซีนจำนวนหลายชิ้นที่สุด 10 ขั้นตอนแรก (เฉพาะข้อมูลที่เผยต่อสาธารณะ)
1. ประเทศอินเดีย (2,200 ล้านโดส)
2. สหรัฐฯ (1,010 ล้านโดส)
3. สหราชอาณาจักร (367 ล้านโดส)
4. จีน (300 ล้านโดส)
5. ประเทศญี่ปุ่น (290 ล้านโดส)
6. บราซิล (246 ล้านโดส)
7. แคนาดา (234 ล้านโดส)
8. อินโดนีเซีย (225 ล้านโดส)
9. ประเทศเม็กซิโก (210 ล้านโดส)
10. รัสเซีย (160 ล้านโดส)
ประเทศที่มีการจองตามรูปร่างประชาชนสูงที่สุด 10 ขั้นตอนแรก
1. แคนาดา (330.1% ของมวลชน)
2. สหราชอาณาจักร (302.2% ของพลเมือง)
3. นิวซีแลนด์ (246.8% ของสามัญชน)
4. ประเทศออสเตรเลีย (229.9% ของพลเมือง)
5. สหภาพยุโรป (เฉลี่ย 183.5% ของมวลชน)
6. ประเทศนอร์เวย์ (183.5% ของสามัญชน)
7. สหรัฐฯ (169.0% ของมวลชน)
8. ไอซ์แลนด์ (156.0% ของประชาชน)
9. เขตดูแลพิเศษประเทศฮ่องกง (154.6% ของประชาชน)
10. อิสราเอล (137.6% ของสามัญชน)
วัคซีนที่มีการจองแล้วเยอะที่สุด
1. AstraZeneca/Oxford ถูกจองแล้ว 3,036 ล้านโดส
2. Novavax ถูกจองแล้ว 1,314 ล้านโดส
3. Pfizer/BioNtech ถูกจองแล้ว 836 ล้านโดส
4. Gamaleya ถูกจองแล้ว 727 ล้านโดส
5. Sanofi/GSK ถูกจองแล้ว 712 ล้านโดส
6. Moderna ถูกจองแล้ว 461 ล้านโดส
7. Johnson & Johnson ถูกจองแล้ว 346 ล้านโดส
8. Curevac ถูกจองแล้ว 225 ล้านโดส
9. Sinopharm ถูกจองแล้ว 223 ล้านโดส
10. UBI Group ถูกจองแล้ว 202 ล้านโดส
วัคซีนหลักที่ถูกจองแล้วโดยประเทศต่างๆดังต่อไปนี้
1. AstraZeneca จองแล้ว 3,036 ล้านโดส โดย
– ประเทศอินเดีย 1,000 ล้านโดส
– โครงงาน COVAX 300 ล้านโดส
– สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
– ประเทศสหรัฐอเมริกา 300 ล้านโดส
– จีน 200 ล้านโดส
– กรุ๊ปประเทศในทวีปอเมริกาใต้ 150 ล้านโดส
– ประเทศญี่ปุ่น 120 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ117 ล้านโดส
– บราซิล 100 ล้านโดส
– อินโดนีเซีย 100 ล้านโดส
– สหราชอาณาจักร 100 ล้านโดส
– ประเทศเม็กซิโก 77 ล้านโดส
– ไทย 61 ล้านโดส
– ประเทศออสเตรเลีย 54 ล้านโดส
– แคนาดา 20 ล้านโดส
– ประเทศเกาหลีใต้ 20 ล้านโดส
– ประเทศฟิลิปปินส์ 17 ล้านโดส
2. Pfizer/BioNTech จองแล้ว 836 ล้านโดส โดย
– สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
– อเมริกา 200 ล้านโดส
– ประเทศญี่ปุ่น 120 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ72 ล้านโดส
– แคนาดา 40 ล้านโดส
– สหราชอาณาจักร 40 ล้านโดส
– ประเทศเม็กซิโก 34 ล้านโดส
– ประเทศเกาหลีใต้ 20 ล้านโดส
– ประเทศออสเตรเลีย 10 ล้านโดส
3. Moderna จองแล้ว 461 ล้านโดส โดย
– อเมริกา 200 ล้านโดส
– สหภาพยุโรป 80 ล้านโดส
– ประเทศญี่ปุ่น 50 ล้านโดส
– แคนาดา 40 ล้านโดส
– ประเทศเกาหลีใต้ 40 ล้านโดส
– ประเทศฟิลิปปินส์ 20 ล้านโดส
– สหราชอาณาจักร 17 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ14 ล้านโดส
4. Sinovac จองแล้ว 180 ล้านโดส โดย
– อินโดนีเซีย 50 ล้านโดส
– ประเทศตุรกี 50 ล้านโดส
– บราซิล 46 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ32 ล้านโดส
– ไทย 2 ล้านโดส
5. Gamaleya จองแล้ว 727 ล้านโดส โดย
– ประเทศอินเดีย 200 ล้านโดส
– รัสเซีย 160 ล้านโดส
– บราซิล 100 ล้านโดส
– อุซเบกิสถาน 70 ล้านโดส
– ประเทศเม็กซิโก 64 ล้านโดส
– อียิปต์ 50 ล้านโดส
– เนปาล 50 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ33 ล้านโดส
6. Novavax จองแล้ว 1,314 ล้านโดส โดย
– ประเทศอินเดีย 1,000 ล้านโดส
– สหรัฐฯ 110 ล้านโดส
– สหราชอาณาจักร 60 ล้านโดส
– แคนาดา 52 ล้านโดส
– ประเทศออสเตรเลีย 51 ล้านโดส
– ประเทศฟิลิปปินส์ 30 ล้านโดส
– ประเทศอื่นๆ11 ล้านโดส
7. Sanofi/GSK จองแล้ว 712 ล้านโดส โดย
– สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
– โครงงาน COVAX 200 ล้านโดส
– สหรัฐฯ 100 ล้านโดส
– สหราชอาณาจักร 60 ล้านโดส
– แคนาดา 52 ล้านโดส
แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, The New York Times
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (อว.)
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress