โรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง วัฒนาแฟคโคนปรี่ เริ่มรับคนไข้วัววิด-19 เฉพาะหญิง


โรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง วัฒนาแฟคโคนปรี่ เริ่มรับคนเจ็บวัววิด-19 เฉพาะเพศหญิง
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 31 ม.ค. 2564 ที่ศูนย์ปรารถนาดีคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคโคนปรี่ (2) หรือโรงหมอสนาม 1,000 เตียง กลุ่มที่ 3 ตำบลพันด้านหลังนรราชสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มรับผู้ติดเชื้อโรควัววิด-19 จากสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาดูแลแล้ว โดยพื้นฐานวันแรกนี้จะรับผู้ติดเจ็บไข้วัววิด-19 เฉพาะสตรีเข้ามาดูแลก่อนโดยประมาณ 200 ราย แล้วต่อจากนั้นจะเบาๆทยอยรับเข้ามาเรื่อยตามจำนวนเตียงข้างในศูนย์ ซึ่งที่กังวลคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคโคนปรี่ (2) นี้ ก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงหมอจังหวัดสมุทรสาคร และก็ก่อนที่จะข้าราชการจะลงดำเนินงานภาคสนามนั้น ก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมอีกทั้งทางด้านของพนักงาน เครื่องไม้เครื่องมือ และก็ความรู้ความเข้าใจ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความปลอดภัยอีกทั้งต่อพนักงานทางด้านการแพทย์ รวมทั้งผู้ติดโรคข้างใน

สำหรับ “ศูนย์ประสงค์ดีคนสาคร วัฒนา แฟคโคนปรี่” มีเป้าหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการคัดเลือกกรองผู้ติดโรคออกมาจากพื้นที่ชุมชน เพื่อการดูแลรักษาผู้ติดโรค ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปอย่างเร็ว จำกัดแวดวงแพร่ระบาด ใช้เป็นสถานที่สำหรับในการคัดเลือกกรองผู้ติดเชื้อโรคที่ไม่มีการแสดงอาการ หรือออกอาการแต่ว่าไม่เท่าไรนัก รวมทั้งอำนวยความสะดวก ให้แก่พนักงานทางด้านการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้เจ็บป่วยได้อย่างทั่วถึง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโรคได้มากกว่า 1,000 เตียง และก็มีส่วนพื้นที่แยกสำหรับพนักงานด้านการแพทย์ มีระบบระเบียบควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อโรคผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีห้องอาบน้ำ ห้องน้ำที่ตามมาตรฐาน รวมทั้งระบบน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะ ขณะเดียวกันนี้ก็ยังมีพื้นที่สารพัดประโยชน์เพื่อการจัดนันทนาการสำหรับผู้ติดเชื้อโรคอีกด้วย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress